ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ & ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Διαδικασία έκδοσης ενός βιβλίου

  1. Αποστέλλετε το κείμενό σας / τη μετάφρασή σας  σε ηλεκτρονική μορφή (word), συνoδευόμενο από περίληψη, ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα καθώς και στοιχεία επικοινωνίας. 
  2. Επιμελητής θα διαβάσει το κείμενο και μετά την αξιολόγησή του αποφασίζεται εάν το συγκεκριμένο κείμενο μπορεί να ενταχθεί  στις εκδόσεις. Ο συγγραφέας / μεταφραστής ενημερώνεται με email εντός δύο μηνών. 

 

 

                               

ΠΙΣΩ

(c) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΔΩΝΗ - All rights reserved - Υλοποίηση, φιλοξενία: Hyper Center -