ΘΕΑΤΡΟΓΡΑΦΙΕΣ

Οι Θεατρογραφίες συγκροτούν ένα corpus από ιδέες που διατυπώνονται χαρακτηριστικά για να επικυρώσουν τη δύναμη του άφθαρτου Χρόνου και του Καιρού που παλαιώνεται. Τα 25 τεύχη είναι γεγονός! Αυτό που έρχεται ανοίγει έναν καινούργιο διάλογο με τις τάσεις του παρελθόντος που συναντά το σήμερα μέσα στις πολυποίκιλες διαδρομές των εκδόσεων Δωδώνη.

Οι Θεατρογραφίες γεννήθηκαν από την ανάγκη λίγων ανθρώπων που ήθελαν τότε να επικοινωνήσουν με τους πολλούς. Έτσι εποικοδομείται η βούληση για περαιτέρω αναζητήσεις στις ατραπούς του ακαταμάχητου ζωτικού Όντος του θεάτρου. Το θέατρο γράφεται και, κυρίως, παίζεται:ο Homo Ludens αναδεικνύει τις υπερβάσεις του καθρέφτη που αντανακλά μία σπαρακτική πραγματικότητα και όταν σβήνουν τα φώτα της ράμπας η σιωπή αναδεικνύει και εμψυχώνει τα αποσιωπητικά…

                                       Μαρίκα Θωμαδάκη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του Κέντρου Σημειολογίας του Θεάτρου

Οι Εκδόσεις Δωδώνη και το Κέντρο Σημειολογίας του Θεάτρου καλούν όσους/όσες ενδιαφέρονται να καταθέσουν πρωτότυπο επιστημονικό κείμενο, ελεύθερης θεματικής, για το επόμενο τεύχος των Θεατρογραφιών. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το άρθρο τους, έως 3500 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων υποσημειώσεων και βιβλιογραφικών αναφορών), το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται από μία περίληψη του άρθρου (έως 150 λέξεις), καθώς και από σύντομο βιογραφικό σημείωμα του συντάκτη. Στην αρχή του άρθρου θα πρέπει επίσης να αναγράφονται οι λέξεις-κλειδιά.

Το κείμενο θα πρέπει να υποβληθεί σε μορφή doc ή docx (word document), με όνομα αρχείου το επίθετο του εισηγητή με κεφαλαία γράμματα, παύλα και ακολούθως τον τίτλο της εργασίας (ή τις πρώτες πέντε λέξεις αν είναι πολύ μεγάλος) και να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

dodonitheatrografies@gmail.com

έως και το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020. 

Εάν κριθεί απαραίτητο –και εφόσον εγκριθεί από τη συντακτική επιτροπή η προσθήκη του άρθρου στο περιοδικό–, το άρθρο θα επιστραφεί με διορθώσεις / παρατηρήσεις από τους επιμελητές της έκδοσης. Δεν γίνονται δεκτά άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευτεί ή πρόκειται να δημοσιευτούν σε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Γραμματοσειρά: Times New Roman

Μέγεθος Κειμένου: 12 στιγμές

Μέγεθος Σημειώσεων: 10 στιγμές

Τίτλος: 12 στιγμές, κεφαλαία

Τίτλοι υποενοτήτων: 12 στιγμές, bold στοιχεία

Υπότιτλοι φωτογραφιών, έργων τέχνης: 10 στιγμές

[Μεταξύ των λέξεων 1 space και για αλλαγή παραγράφων 1 enter· να αποφεύγεται η διαμόρφωση του άρθρου από τον συντάκτη του.]

Βιβλιογραφικές Αναφορές και Υποσημειώσεις

Το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα να γράφεται πάντα στην ονομαστική, με πεζά στοιχεία. Η αναγραφή του πλήρους μικρού ονόματος είναι προαιρετική. Στις υποσημειώσεις στις οποίες παρατίθενται περισσότερα από ένα μελετήματα, το ένα μελέτημα θα χωρίζεται από το άλλο με κόμμα.

Οι ονομασίες των περιοδικών να δίνονται πλήρεις.

Παραθέματα: Μέσα σε εισαγωγικά με ορθούς χαρακτήρες.

Παραθέματα παραθεμάτων: Μέσα σε ανωφερή ή εισαγωγικά με ορθούς χαρακτήρες.

Κάθε παράθεμα, στίχος ή πεζό, που ξεπερνάει τις τρεις ή τέσσερις σειρές θα πρέπει να μπαίνει σε ξεχωριστό κείμενο από κάτω χωρίς εισαγωγικά, εκτός εάν περιλαμβάνεται εσωτερικά άλλο παράθεμα.

Παράθεμα από ξένη γλώσσα, εκτός των ελληνικών, να δίνεται και στην πρωτότυπη γλώσσα.

Τίτλοι βιβλίων, έργων, ποιημάτων: Πλάγια στοιχεία.

Τίτλοι κεφαλαίων ή ποιημάτων που ανήκουν σε μια συλλογή ή ανθολογία: Όρθια στοιχεία και εντός εισαγωγικών.

Hμερομηνίες: λ.χ. 17 Nοεμβρίου 1974.

Σημειώσεις: Στο τέλος της σελίδας (footnotes).

Aριθμοί σημειώσεων στο κείμενο: εκθέτες, μετά τη στίξη: τελεία, άνω στιγμή, κόμμα, κ.λπ.

Προσθήκες προσωπικές μέσα σε κείμενο που παραθέτουμε εντός αγκύλης.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Συγγραφέας, Tίτλος, Eκδότης, Tόπος, Xρονολογία, «κεφάλαιο» (εντός εισαγωγικών), Aριθμοί σελίδων: σ.

Bιβλίο, παράδειγμα:

Katie Normington, Modern Mysteries. Contemporary Productions of Medieval English Cycle Dramas, Boydell & Brewer, Cambridge U.K., 2007.

Κεφάλαιο βιβλίου, παράδειγμα:

Lynette R. Muir, «Survival and revival», The Biblical Drama of Medieval Europe, Cambridge University Press, Cambridge U.K., 2003, σ. 158‑170.

Ανατύπωση βιβλίου

Συγγραφέας, Tίτλος, Eκδότης , Tόπος, Xρονολογία.

Τον εκδότη που κάνει την ανατύπωση, εφόσον είναι διαφορετικός από τον αρχικό, καθώς και τη νέα χρονολογία της ανατύπωσης.

Παράδειγμα: E.K. Chambers, The Mediaeval Stage, 2 τόμοι, Oxford University Press, London, 1903 (ανατύπωση 1967).

Τόμος με επιμελητή, παράδειγμα:

Richard Beadle (επιμ.), The Cambridge Companion to Medieval English Theatre, University Press,Cambridge U.K., 1994.

Kεφάλαιο συλλογικού τόμου με επιμελητή, παράδειγμα:

John Marshall, «Modern productions of medieval English plays», Richard Beadle (επιμ.), The Cambridge Companion to Medieval English Theatre,

University Press, Cambridge U.K., 1994, σ. 290-311.

Μεταφράσεις

Συγγραφέας, Tίτλος, όνομα μεταφραστή σε ονομαστική, Eκδότης, Tόπος, Xρονολογία.

Επιστημονικό άρθρο

Συγγραφέας, «Tίτλος του άρθρου», Τίτλος του περιοδικού, αριθμός ή τόμος του περιοδικού, (Xρονολογία), αριθμοί σελίδων.

 

Επιστημονικό άρθρο, Παράδειγμα:

Σπύρος Α. Ευαγγελάτος, «Φιλολογικές παρατηρήσεις στον Δαβίδ», Παράβασις1 (1995), σ. 113‑121.

Online πηγή

Συγγραφέας του άρθρου, «τίτλος του άρθρου» στο ηλεκτρονικό βιβλίο ή στην πηγή με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.URL

Προσοχή: Να δοθεί ακριβώς η διεύθυνση της ιστοσελίδας και όχι κατά προσέγγιση καθώς και η ημερομήνια πρόσβασης.

Εικόνες

Οι χάρτες, τα σχέδια, οι εικόνες, οι φωτογραφίες κ.λπ., που θα συνοδεύουν το κείμενο, θα παραδίδονται σε αρχεία μορφής .tiff, .jpg (ανάλυση 300 dpi) και θα καταγράφονται σε κατάλογο συνεχούς αρίθμησης με τις λεζάντες τους.

Πίνακας ή άλλη εικόνα ή εικαστικό

Καλλιτέχνης, Τίτλος εικόνας (χρονολογία).

Τόπος που φυλάσσεται:

ιδιωτική συλλογή, μουσείο, γκαλερί κλπ.

(Εάν υπάρχει ταξινομικός αριθμός, να τεθεί.)

Φωτογραφία

Φωτογράφος, Τίτλος φωτογραφίας (χρονολογία).

© Copyright κάτοχος (φωτογράφος ή το ίδρυμα που φυλάσσεται).

Αναφορά ευχαριστιών για άδεια δημοσίευσης.

Συντομογραφίες και σύμβολα

βλ. : Βλέπε

πρβλ. : Παράβαλε

ό.π. : όπου παραπάνω

εξ. : εξακολουθεί

εφημ. : εφημερίδα

φ. : φύλλο

τχ. : τεύχος

αρ. : αριθμός

σ. σελίδα / σελίδες

μετ. : μετάφραση

<> : ο τίτλος μιας στήλης εφημερίδας ή περιοδικού

[] : όταν παρενθέτουμε δική μας φράση μέσα σε κείμενο άλλου συγγραφέα,

π.χ. «…… […]……»

(=….) : όταν θέλουμε να δηλώσουμε την έκδοση ενός άρθρου σε έναν μεταγενέστερο τόμο.

18ος αιώνας : η κατάληξη θα μπαίνει ως εκθέτης.

1990, (11960) : Εάν αναφέρεται η πρώτη έκδοση ενός εντύπου θα τίθεται σε παρένθεση, μετά τη σύγχρονη έκδοση, και θα δηλώνεται με έναν εκθέτη που θα προτίθεται. Η ίδια πρόθεση του εκθέτη θα δηλώνει πάντα τον αριθμό της έκδοσης του εκάστοτε βιβλίου.

 

ΠΙΣΩ

(c) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΔΩΝΗ - All rights reserved - Υλοποίηση, φιλοξενία: Hyper Center -