• Προλεγόμενα
Σε κάθε μελλοντική μεταφυσική που θα μπορεί να εμφανίζεται ως επιστήμηΣυγγραφέας: Κάντ Ιμμανουέλ (Kant Immanuel )

«Η δομή των "Προλεγομένων"»: Ο Καντ ξεκινά με την πεποίθηση ότι η μέχρι τώρα πραγματωμένη Μεταφυσική είναι μια έσχατα προβληματική επιστήμη, και ότι δεν επιτρέπεται να συνεχίζει κάποιος την ενασχόληση μαζί της, όσο δεν έχει δοθεί απάντηση στο ερώτημα: Είναι διόλου δυνατό εκείνο που λέγεται Μεταφυσική; Αμφιβάλλοντας για την πραγματικότητά της ως επιστήμης ο Καντ κριτικάρει το γεγονός ότι δεν παρουσιάζεται σ' αυτήν καμιά πρόοδος και καμιά εκπλήρωση των υψηλών της προσδοκιών, μολονότι παραμένει αναντίρρητη η μεταφυσική ορμή που ενυπάρχει ως σύμφυτη με τη λογική ικανότητα του ανθρώπου. Βγαίνει λοιπόν το συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητη μια ριζική αναμόρφωση αυτής της επιστήμης. [...]
Τα παρόντα "Προλεγόμενα" είναι ένα σχεδιάγραμμα της κριτικής που ασκήθηκε στην καθαρή λογική. Μπορούν λοιπόν να χρησιμεύσουν σα μια προκαταρκτική άσκηση για την εμβάθυνση στη θεμελιώδη εκείνη "Κριτική". Κι ενώ ετούτη συντάχθηκε με συνθετική μέθοδο, δηλαδή ξεκινά από τις πηγές της γνωσιακής μας ικανότητας για να δείξει τη σύνδεσή τους με όλα τα συστατικά στοιχεία και επιτεύγματα της κάθε επιστήμης, τα "Προλεγόμενα" συντάχθηκαν με αναλυτική μέθοδο, δηλαδή ξεκινούν με την ανάλυση της μαθηματικής και φυσικής επιστήμης για να καταλήξουν στις μεταφυσικές πηγές. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)

«Η μεγάλη δύναμη με την οποία ο Kant έριξε το βάρος του απάνω στη φιλοσοφική κίνηση πρώτα του καιρού του, βρίσκεται ίσως πιο πολύ στο ασύγκριτο άπλωμα του πνευματικού του ορίζοντα και στη σιγουριά με την οποία ήξερε να βλέπει παντού, από τη δική του σκοπιά, τα κοντινά και τα μακρινά στη σωστή τους σχέση. Δεν υπάρχει πρόβλημα της νεωτέρας φιλοσοφίας που δεν θα μπορούσε να το πραγματευθεί· κανένα που, ακόμα και αν το άγγιξε μόνο ευκαιριακά, δεν θα ήταν ικανός να τυπώσει απάνω στη λύση του την ξεχωριστή σφραγίδα του πνεύματός του. Αλλ' αυτή η καθολικότητα είναι μόνο το εξωτερικό περίγραμμα και όχι ακόμα ο πυρήνας του μεγαλείου του· αυτός βρίσκεται κυρίως στην αξιοθαύμαστη ενέργεια με την οποία μπορούσε να διαπεράσει συστηματικά το πλήθος της ύλης των στοχασμών και να το επεξεργαστεί. Μάκρος και βάθος έχουν μέσα στο πνεύμα του το ίδιο θαυμαστό μέγεθος· το βλέμμα του αγκαλιάζει σε τέτοιο βαθμό τη μεγάλη προσοχή του κόσμου των ανθρώπινων παραστάσεων, με όση δύναμη εισχωρεί σε κάθε σημείο έως τα έσχατα βάθη αυτού του κόσμου. Στο ζευγάρωμα τούτο ιδιοτήτων που σπάνια συνενώνονται βρίσκεται η γοητεία που είχαν και να έχουν η προσωπικότητα και τα έργα του Kant, και που θα του εξασφαλίζουν πάντοτε πρώτη θέση ανάμεσα στους φιλοσόφους". Wilhelm Windelband

Μετάφραση: Τζαβάρας Γιάννης
Είδος: Βιβλίο
Τίτλος πρωτοτύπου: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γερμανικά
ISBN: 978-960-558-044-5
Έτος έκδοσης: 2013
Πρώτη έκδοση: 1983
Αριθμός έκδοσης: 2η, Ιούνιος 2013
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
Διαστάσεις: 14x21
Σελίδες: 212

Εισαγωγή του μεταφραστή
1. Καθοδόν προς τα «Προλεγόμενα»
2. Η βιβλιοκρισία των Φέντερ-Γκάρβε
3. Η δομή των «Προλεγομένων»
4. Η παρούσα μετάφραση
Πρόλογος
ΠΡΟΟΙΜΙΟ: Ο Ιδιότυπος χαρακτήρας κάθε μεταφυσικής γνώσης
§1. Οι πηγές της Μεταφυσικής
§2. Το είδος της γνώσης, που μόνο αυτό μπορεί να ονομάζεται μεταφυσικό
α) Η διαφορά ανάμεσα σε συνθετικές και αναλυτικές κρίσεις εν γένει
β) Η κοινή αρχή όλων των αναλυτικών κρίσεων είναι η αρχή της αντίφασης
γ) Οι συνθετικές κρίσεις χρειάζονται μιαν άλλη αρχή και όχι την αρχή της αντίφασης
§3. Σημείωση για τη γενική διαίρεση των κρίσεων σε αναλυτικές και συνθετικές
Γενικό ερώτημα των Προλεγομένων: Είναι διόλου δυνατή η Μεταφυσική; (§4)
Γενικό ερώτημα των Προλεγομένων: Πώς είναι δυνατή μια γνώση προερχόμενη από καθαρή λογική; (§5)
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΥΠΕΡΒΑΣΙΑΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ
Πρώτο μέρος: Πώς είναι δυνατά τα καθαρά Μαθηματικά;
Σημείωση Ι
Σημείωση II
Σημείωση III
Δεύτερο μέρος: Πώς είναι δυνατή η καθαρή Φυσική;
Πώς είναι δυνατή η φύση;
Επίμετρο στην καθαρή Φυσική: Το σύστημα των κατηγοριών
Τρίτο μέρος: Πώς είναι δυνατή η Μεταφυσική εν γένει;
Προεισαγωγική παρατήρηση στη Διαλεκτική της καθαρής λογικής
Ι. Ψυχολογικές ιδέες
II. Κοσμολογικές ιδέες
III. Θεολογική ιδέα
Γενική σημείωση πάνω στις υπερβασιακές ιδέες
Συμπέρασμα. Ο καθορισμός των ορίων της καθαρής λογικής
Λύση του γενικού προβλήματος: Πώς είναι δυνατή η Μεταφυσική ως επιστήμη;
Επίμετρο: Τι μπορεί να γίνει, ώστε να καταστεί πραγματική η Μεταφυσική ως επιστήμη
Ένα παράδειγμα: μια κρίση πάνω στο βιβλίο μου, η οποία προηγείται της έρευνας
Μια πρόταση: να ερευνηθεί η «Κριτική» κατά τρόπο ώστε να έπεται η κρίση
Πίνακας ελληνικών όρων
Γερμανοελληνικό γλωσσάρι
Πίνακας κυρίων ονομάτων

Κάντ Ιμμανουέλ  (Kant Immanuel )

Ο Immanuel Kant γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1724 στο Καίνιξμπεργκ. Από το 1732 ως το 1740 μαθήτευσε στο κολλέγιο Fridericianum και το 1740 μπήκε στο Πανεπιστήμιο του Καίνιξμπεργκ. Τυπικά εγγεγραμμένος στη Θεολογική σχολή, αφοσιώνεται κυρίως στη μελέτη της φιλοσοφίας και της φυσικής. Το 1747 δημοσιεύει το πρώτο του έργο: "Σκέψεις πάνω στην πραγματική αξιολόγηση των ζωτικών δυνάμεων". Από το 1747 ως το 1756 ο Kant εξασφαλίζει το βιοπορισμό του παραδίδοντας μαθήματα κατ' οίκον, ενώ το 1755 ο Kant αρχίζει να παραδίδει μαθήματα στο πανεπιστήμιο ως άμισθος υφηγητής. Δημοσιεύει ένα άρθρο πάνω στους σεισμούς, με αφορμή το σεισμό της Λισαβόνας, και τη Γενική ιστορία της φύσης και θεωρία του ουρανού, που αποτελεί την πιο σημαντική συμβολή του στο τομέα των φυσικών επιστημών. Από το 1760 ο Kant αρχίζει να παίρνει μέρος στα πιο επίμαχα προβλήματα του Διαφωτισμού. 1759: "Δοκίμιο σχετικά με τον οπτιμισμό", 1762: "Περί της ψευδεπίγραφης λεπτότητας των τεσσάρων συλλογιστικών σχημάτων". 1763: "Το μόνο δυνατό θεμέλιο για την απόδειξη της ύπαρξης του Θεού" και "Δοκίμιο για την εισαγωγή της έννοιας του αρνητικού μεγέθους στη φιλοσοφία", 1764: "Παρατηρήσεις πάνω στο αίσθημα του ωραίου και του υπέροχου" και "Δοκίμιο σχετικά με τις ασθένειες του νου" 1766: "Ερμηνεία των ονείρων ενός οραματιστή μέσω των ονείρων της μεταφυσικής". Το 1770 o Kant αναγορεύεται τακτικός καθηγητής και καταλαμβάνει την έδρα της μεταφυσικής και της λογικής. Με την αναγόρευσή του αυτή θα δημοσιεύσει την περίφημη μελέτη "Περί της μορφής και των αρχών του αισθητού και του νοητού κόσμου". Μετά από 11 χρόνια δημοσιεύεται "Η κριτική του καθαρού λόγου" κείμενο δύσκολο και ο Kant δημοσιεύει το 1783 σε πιο προσιτή μορφή τα "Προλεγόμενα σε κάθε μελλοντική μεταφυσική" περιλαμβάνοντας τις κύριες ιδέες του "Καθαρού Λόγου". Με τα κείμενα "Τί είναι Διαφωτισμός;" και "Ιδέα μιας καθολικής ιστορίας από κοσμοπολίτικη άποψη" το 1784 ο Kant αρχίζει να παρεμβαίνει άμεσα στη διαμάχη γύρω από τη φιλοσοφία του διαφωτισμού. Την επόμενη χρονιά 1785 εμφανίζεται το πρώτο από τα μεγάλα έργα του, αφιερωμένα στην ηθική: "Θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών". Μέχρι το θάνατό του το 1804 θα δημοσιεύσει μια πλειάδα έργων.

Επιλέξτε νομό για να δείτε τα μεταφορικά του προϊόντος:

* Για πιο ακριβή αποτελέσματα προσθέστε όλα τα προϊόντα στο καλάθι σας και υπολογίστε τα μεταφορικά στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι δυσπρόσιτες περιοχές επιβαρύνονται με 2.5€

Στείλτε μας την απορία σας για το προϊόν.
Δείτε επίσης
 
 

(c) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΔΩΝΗ - All rights reserved - Υλοποίηση, φιλοξενία: Hyper Center -