• Ιστορία της ινδικής φιλοσοφίας
Από τη βεδική ως την σύγχρονη εποχήΣυγγραφέας: Βελισσαρόπουλος Δημήτριος Κ.

Στο βιβλίο του ο συγγραφέας περιγράφει τη γένεση και την εξέλιξη της ινδικής σκέψης σε μια περίοδο που εκτείνεται από 1500 π.Χ. ώς σήμερα. Σκέφτηκε ότι εκείνο που έχουν περισσότερο ανάγκη οι, ενδιαφερόμενοι για το θέμα, έλληνες αναγνώστες είναι ένα ευρύ διάγραμμα της ινδικής φιλοσοφίας που χρησιμεύει σαν σύστημα συντεταγμένων και όργανο προσανατολισμού. Χωρίς αυτό, είναι δύσκολη, αν μη αδύνατη, η κατανόηση έργων πάνω σε πιο ειδικευμένα θέματα. Ο συγγραφέας όμως δεν θέλησε να περιορισθεί σ’ αυτόν τον αντικειμενικό σκοπό. Επιδίωξε, ανάμεσα στην κατάταξη εννοιών και ιστορικών περιόδων, να ερμηνεύσει το βαθύτερο πνευματικό μήνυμα της Ινδίας. Εκεί όπου ήταν τούτο δυνατό, για να το καταστήσει πιο εύληπτο, προσέφυγε σε αντιπαραβολές και συγκρίσεις με ανάλογες αρχαίες ελληνικές ή δυτικο-ευρωπαϊκές φιλοσοφικές και επιστημονικές αντιλήψεις. Θεώρησε ότι ο αμοιβαίος φωτισμός θα συντελούσε στην πιο άνετη αφομοίωση του κειμένου από τον αναγνώστη. Θα έδινε επίσης την ευκαιρία, ιδιαίτερα στους νεότερους, να νιώσουν καλύτερα ποια ήταν η βασικότερη συμβολή των αρχαίων προγόνων μας στην εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης και γιατί ο κόσμος όλος θεωρεί ότι στη χώρα μας για πρώτη φορά χειραφετήθηκε ο ανθρώπινος νους. Ταυτόχρονα όμως η σύγκριση θα βοηθούσε τον αναγνώστη να καταλάβει γιατί τα τελευταία χρόνια θεωρείται απαραίτητη η υιοθέτηση πολλών από τις βασικές αντιλήψεις του ινδικού στοχασμού και γιατί αυξήθηκε το ενδιαφέρον προς αυτόν.

Το βιβλίο περιλαμβάνει 37 κεφάλαια κατανεμημένα σε επτά μέρη. Σ’ αυτά προστίθενται, εκτός από τον πρόλογο, εκτεταμένες εισαγωγικές παρατηρήσεις, όπου δίνονται τα γενικά χαρακτηριστικά της ινδικής σκέψης, επίλογος και σανσκριτικό γλωσσάριο. Ο συγγραφέας προτίμησε να περιλάβει τόσο την ινδουϊκή σκέψη όσο και τη βουδδική ‒ που είναι δύο διαφορετικά πράγματα.

Επίσης, αντί να σταματήσει στη μεσαιωνική φιλοσοφία, όπως πράττουν πολλοί συγγραφείς, θεώρησε ότι θα ήταν χρησιμότατο να παραλάβει και τη σύγχρονη ινδική σκέψη ώς τον Radhakrishnan, γιατί ήθελε να καταδείξει πόση θαυμαστή συνέχεια παρατηρείται στην ινδική διανόηση, από τη βεδική εποχή ώς σήμερα. Τέλος συμπεριέλαβε εκτός κειμένου και είκοσι εικόνες. Τις επέλεξε από διαφάνειες που του πρόσφερε ευγενικά προ ετών η Ινδική Αρχαιολογική υπηρεσία. Η επιλογή έγινε έτσι ώστε να δουν οι αναγνώστες τα κύρια σύμβολα του ινδικού στοχασμού και μερικές βασικές εκφράσεις από το ξεκίνημα και την εξέλιξη της ινδικής τέχνης, άμεσο απαύγασμα του ίδιου του στοχασμού, του οποίου αντανακλούν όλον τον άκρως αφηρημένο χαρακτήρα.

Είδος: Βιβλίο
ISBN-13: 978-960-558-222-7
Έτος έκδοσης: 2020
Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 1975
Αριθμός έκδοσης: 5η Ιούνιος 2020
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
Διαστάσεις: 14x21
Σελίδες: 494

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Δευτέρας εκδόσεως
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Πρώτης εκδόσεως
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Γενικά χαρακτηριστικά της ινδικής σκέψεως
ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΝΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ
Φυλετική σύνθεση του ινδικού λαού και ινδικός πολιτισμός
Περίοδοι της ιστορίας της ινδικής φιλοσοφίας
ΒΕΔΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (2000 - 800 π.Χ.)
Οι Βέδες: Τα παλαιότερα θρησκευτικά και φιλοσοφικά κείμενα (2000 - 800 π.Χ.)
RIG - VEDA
ATHARVA - VEDA
SAMA - VEDA
YAJUR - VEDA
BRAHMANAS: κανόνες ιεροτελεστιών
ARANYAKAS: οι πρώτοι στοχασμοί
UPANISHADS: το κορύφωμα του αρχαίου ινδικού στοχασμού
SUTRAS: συνοπτικά φιλοσοφικά κείμενα
SMRITIS ή DHARMA-SHASTRAS: η παραδοσιακή αλήθεια σε αντιπαραβολή προς την "αλήθεια εξ αποκαλύψεως". Ο κώδιξ του MANU
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ:
ARTHA - SHASTRA: η πολιτική θεωρία
KAMA - SUTRA: η θεωρία του έρωτα
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΡΑΒΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γενικά
Τα έπη:
Η MAHABHARATA: το έπος της εγκαταστάσεως των Ινδο-Αρείων στην Ινδία
Η RAMAYANA: το έπος της προωθήσεως των Αρείων προς Νότο. Ο ύμνος της αρετής
ΟΙ PURANAS: η εκλαΐκευση των φιλοσοφικών και θρησκευτικών θεωριών
TANTRA: Η θηλυκή θεότης - σύμβολο της λανθάνουσας ενεργείας του απολύτου
Η BHAGAVAT GITA: "Το τραγούδι του Κυρίου" και η εισαγωγή της "αδιάφορης δράσεως" και της ηθικής στην ινδική φιλοσοφία
ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Τα 6 ορθόδοξα συστήματα (DARSHANAS)
NYAYA: Η λογική
VAISHESIKA: Η κοσμολογία
SAMKHYA: Η δυιστική μεταφυσική
YOGA: Το θεωρητικό υπόβαθρο της ψυχοσωματικής ασκήσεως
PURVA MIMAMSA: Η θεωρητική θεμελίωση των Βεδικών ιεροτελεστιών
Η ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ VEDANTA, ΩΣ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ VEDANTA SUTRA: Η επάνοδος στον μη-δυιστικό στοχασμό με προέκταση ως τη σημερινή εποχή
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
SHANKARA: Ο απόλυτος μη-δυισμός
RAMANUJA: Η προσωποποίηση του απολύτου
Μεταγενέστερες Βακτικές Σχολές. Γενικά
NIMBARKA: ο φιλόσοφος του "μονισμού" εν των δυισμώ
MADHVA: ο φιλόσοφος του δυισμού
VALLABHA: ο φιλόσοφος του καθαρού μονισμού
CAITANYA: ο φιλόσοφος της σωτηριολογικής αγάπης
Σιβαϊσμός και Σακτισμός. Γενικά
MEYKANDER: η φιλοσοφία της SHAIVA - SIDDHANTA. Ο SHIVA ως το απόλυτο προσωποποιημένο
ΣΑΚΤΙΣΜΟΣ: το απόλυτο προικισμένο με τα κατηγορήματα της βουλήσεως, γνώσεως και δράσεως
VIRA - Σιβαϊσμός: η πιο αποκλειστικά σιβαϊκή θεωρία
Συγκρητιστικές τάσεις. Γενικά
KABIR: η αποτυχούσα συγκρητιστική προσπάθεια
NANAK: ο ιδρυτής του Σιχισμού
 

Βελισσαρόπουλος Δημήτριος Κ.

Ο Δημήτρης Κ. Βελισσαρόπουλος γεννήθηκε το 1920 στη Βάρνα της Βουλγαρίας, όπου από την αρχαιότητα ακόμη υπήρχε ελληνική παροικία. Τις γυμνασιακές του σπουδές έκανε σε δύο γαλλικά κολέγια στη Βάρνα και στη Φιλιππούπολη και μόλις τις τελείωσε ήρθε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από τη Νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1951 μπήκε στον διπλωματικό κλάδο του Υπουργείου Εξωτερικών. Υπηρέτησε στη Νέα Υόρκη, Σόφια, Νέο Δελχί, Παρίσι, Γενεύη, Πεκίνο, Οττάβα και Βέρνη.

Το 1975 εξέδωσε την Ιστορία της Ινδικής Φιλοσοφίας. Είχε ανέκαθεν φιλοσοφικά ενδιαφέροντα, τα οποία κεντρίστηκαν όταν το 1959 αντιμετώπισε στην Ινδία για πρώτη φορά τον ινδικό στοχασμό, που τον εντυπωσίασε τόσο, ώστε βάλθηκε να τον μελετήσει συστηματικά. Το 1976 του δόθηκε η δυνατότητα να πάει στην Κίνα όπου έζησε τρία χρόνια. Εκεί συνάντησε έναν στοχασμό ακόμα πιο εξωτικό από τον Ινδικό, στου οποίου τη μελέτη ρίχτηκε με τον ίδιο ενθουσιασμό που του είχε εμπνεύσει η Ινδική Φιλοσοφία. Αποτέλεσμα των μελετών του είναι η Ιστορία της Κινέζικης Φιλοσοφίας που κυκλοφορεί σε δύο τόμους από τις εκδόσεις Δωδώνη. Τρίτο έργο του συγγραφέα είναι Έλληνες και Ινδοί. Η συνάντηση των δύο κόσμων, το οποίο εκδόθηκε το 1990.

Επιλέξτε νομό για να δείτε τα μεταφορικά του προϊόντος:

* Για πιο ακριβή αποτελέσματα προσθέστε όλα τα προϊόντα στο καλάθι σας και υπολογίστε τα μεταφορικά στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι δυσπρόσιτες περιοχές επιβαρύνονται με 2.5€

Στείλτε μας την απορία σας για το προϊόν.
Δείτε επίσης
 
 

(c) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΔΩΝΗ - All rights reserved - Υλοποίηση, φιλοξενία: Hyper Center -