• Ο Γεώργιος Καστριώτης Σκεντέρμπεης στα νεοελληνικά γράμματα
Με τριάντα δύο εικόνες εκτός κειμένουΣυγγραφέας: Γιοχάλας Τίτος Π.

11.66€5.00€

Άμεσα διαθέσιμο

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση προλογίζω την επανέκδοση τoυ ΣΚΕΝΤΕΡΜΠΕΗ, έργο το oποίο ιδιαίτερα αγαπώ και στο οποίο δεν θα μπορούσα ούτε να αφαιρέσω, ούτε να προσθέσω κάτι, παρά το γεγονός ότι πέρασαν από την πρώτη του έκδοση είκοσι περίπου χρόνια.
Η πρώτη έκδοση της μονογραφίας μου αυτής συνέπεσε χρονικά με την ελληνική πρωτοβουλία πραγματοποιήσεως στην Αθήνα πανβαλκανικής συνδιασκέψεως και, ίσως γι' αυτό, το έργο κίνησε το ζωηρό ενδιαφέρον του κοινού, με αποτέλεσμα το βιβλίο να εξαντληθεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η φυσιογνωμία του Γ. Καστριώτη είναι συνδεδεμένη με την κοινή προσπάθεια των χριστιανικών λαών, τόσο των Βαλκανίων, όσο και εκείνων της Δύσης, να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να υπερασπισθούν τη χριστιανική πίστη, αλλά και την ελευθερία και τη ζωή απέναντι στον βίαιο εκμουσουλμανισμό, την καταπίεση και το θάνατο που επέφερε τότε το απειλητικά εξογκούμενο στα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη "μουσουλμανικό τόξο" των Τούρκων.
Η ηρωική ζωή και τα ανδραγαθήματα κατά των Τούρκων του Γ. Καστριώτη, του θρυλικού Σκεντέρμπεη, είναι ίσως και σήμερα επίκαιρη, όταν οι ανακατατάξεις στα Βαλκάνια υποχρεώνουν τα κράτη να αναζητήσουν στηρίγματα και συμμαχίες, που θα έπρεπε να θεμελιώνονται στις χρήσιμες πάντα υπαγορεύσεις και τα διδάγματα της ιστορίας τους.
Από τις παρουσιάσεις και τις βιβλιοκρισίες, που δημοσιεύτηκαν στον τύπο και τα επιστημονικά περιοδικά, παραθέτω εδώ μικρό απόσπασμα από την κριτική του Νικολάου Τωμαδάκη, ως φόρο τιμής στον αείμνηστο Δάσκαλο.
"Και ούτω κατακλείεται λαμπρόν έργον εις το οποίον συνδυάζεται η Ιστορική γνώσις, η μέθοδος και η φιλολογική εξέτασις του προβλήματος Καστριώτου επί διεθνούς πεδίου. Τα επιτεύγματα είναι λίαν πειστικά και αξιόλογα, δεικνύοντα πόσον χρήσιμος είναι ακόμη εις την γραμματολογίαν μας η ιστορικοφιλολογική μέθοδος".

Είδος: Βιβλίο
Θέμα: Ιστορία
ISBN: 960-248-691-0
ISBN-13: 978-960-248-691-7
Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 1994
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 204

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Η πρώτη ελληνική βιογραφία του Σκεντέρμπεη
α) Μεταφραστική τύχη της Επιτομής
β) Γαλλικόν πρωτότυπον και μεταφραστής της Επιτομής
2. Η δευτέρα ελληνική βιογραφία του Σκεντέρμπεη
3. Η τρίτη ελληνική βιογραφία του Σκεντέρμπεη και η εν Αθήναις φιλολογική έρις περί της καταγωγής αυτού. Τα εκ της φιλολογικής διαμάχης αποτελέσματα
4. Η τετάρτη ελληνική βιογραφία του Σκεντέρμπεη
5. Η πέμπτη ελληνική βιογραφία του Σκεντέρμπεη
6. Η τελευταία ελληνική βιογραφία του Σκεντέρμπεη
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ - Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ ΣΚΕΝΤΕΡΜΠΕΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Ι. Τραγωδίαι
1. Η τραγωδία του Ι. Ζαμπελίου, Γεώργιος Καστριώτης
α) Χρόνος συγγραφής και περιεχόμενον της τραγωδίας του Ι. Ζαμπελίου, Γεώργιος Καστριώτης
β) Αι πηγαί της τραγωδίας
γ) Σκεντέρμπεης "Χριστιανός και Έλλην"
2. Η τραγωδία του Α. Αντωνιάδου, Σκεντέρμπεης
α) Μορφή και περιεχόμενον της τραγωδίας του Α. Αντωνιάδου, Σκεντέρμπεης
β) Αι πηγαί της τραγωδίας
II. Ποιήματα
1. Το ποίημα του Ι. Καρασούτσα, Ο Σκενδέρβεης
2. Το ποίημα του Α. Δανδόλου, Μια φωνή του Καστριώτη
3. Το επικόν ποίημα του Γ. Σταυρίδου, Σκενδέρμπεης
α) Ποίος ο ποιητής
β) Εκδόσεις, μορφή και περιεχόμενον του επικού ποιήματος του Γ. Σταυρίδου, Σκενδέρμπεης
γ) Αι πηγαί του επικού ποιήματος
III. Διηγήματα
1. Το διήγημα του Benjamin Disraeki (Beaconsfield), The Rise of Iskander και η ελληνική μετάφρασις αυτού υπό του Π. Λακκιώτου
α) Η υπόθεσις του διηγήματος
β) Πηγαί του διηγήματος και σημασία του έργου
2. Το διήγημα του Κ. Κρυστάλλη, Η εικόνα
α) Το περιεχόμενον του διηγήματος, Η εικόνα
β) Αι πηγαί του διηγήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ - ΠΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ - ΣΚΕΝΤΕΡΜΠΕΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΝ
ΠΙΝΑΞ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΣΚΕΝΤΕΡΜΠΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΙΝΑΞ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ
RIASSUNTO
ΕΙΚΟΝΕΣ

Ο Τίτος Γιοχάλας γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1942. Σπούδασε Kλασική Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Aθηνών με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.
Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές με υποτροφία του Ιταλικού κράτους στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Παλέρμου, όπου παρακολούθησε μαθήματα Γλωσσολογίας και Aλβανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στην οποία και ειδικεύτηκε.
Διδάκτωρ της Φιλολογίας από το 1968, διεύρυνε τις σπουδές του παρακολουθώντας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Mονάχου σεμινάρια Bαλκανικής Iστορίας, Συγκριτικής Γλωσσολογίας και Αλβανολογίας με υποτροφία της Alexander von Humboldt-Stiftung.
Tο 1971 διορίστηκε ερευνητής στην Aκαδημία Aθηνών, όπου από το 1982 διηύθυνε το Kέντρο Eρεύνης Eπιστημονικής Oρολογίας και Nεολογισμών.
Ορίστηκε εκπρόσωπος του Ιδρύματος Μελετών της Χερσονήσου του Αίμου (και της Ελλάδας) και έλαβε μέρος στο πρώτο Διεθνές Συνέδριο Ιλλυρολογίας (Τίρανα, 15/09-20/09 1972).
Με υπουργική απόφαση (Ι/1846/1-11-88) ορίστηκε μέλος της Εθνικής Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με σκοπό την μελέτη των σχολικών εγχειριδίων των Βαλκανικών χωρών.
Ορίστηκε ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού στο Συμπόσιο της ΔΑΣΕ (Κρακοβία, 28 Μαΐου - 7 Ιουνίου 1991) για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά.
Ως μέλος της τριμελούς Ελληνικής Επιτροπής του Υπουργείου των Εξωτερικών έλαβε μέρος στη Διάσκεψη του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη από 25/8 - 3/9 1992 για την τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων.
Το 1975 εκλέχτηκε Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Σπουδών ΝΑ. Ευρώπης (Ε.ΚΕ.Ν.Ε.), το οποίο συγκρότησε και λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Επιλέξτε νομό για να δείτε τα μεταφορικά του προϊόντος:

* Για πιο ακριβή αποτελέσματα προσθέστε όλα τα προϊόντα στο καλάθι σας και υπολογίστε τα μεταφορικά στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι δυσπρόσιτες περιοχές επιβαρύνονται με 2.5€

Στείλτε μας την απορία σας για το προϊόν.
Δείτε επίσης
 
 

(c) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΔΩΝΗ - All rights reserved - Υλοποίηση, φιλοξενία: Hyper Center -